Návod na používání a ošetřování nábytku

Ošetřování a udržování nábytku

Všeobecné části

Nábytek nevystavujte přímému působení vody, nadměrného tepla a slunečního záření. Přímým slunečním zářením dochází ke změně barevného odstínu dřevěných výrobku. Pro nábytek je optimální relativní vlhkost v bytě v rozmezí 40-60 % při pokojové teplotě 18-24 stupňů Celsia. Ostré předměty, jako tvrdé švy, nýty na kalhotách, drápky domácích zvířat apod. můžou způsobit poškození dřevěných částí.
Všechny vruty a šrouby Vám doporučujeme v prvních šedesáti dnech užívání nábytku dotáhnout. Jejich následnou pravidelnou kontrolou a dotahováním docílíte zvýšené životnosti a celkové pevnosti nábytku.

Dřevěné části

Prach z dřevěných částí nábytku odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou. Při větším znečištění použijte čistící prostředek určený k ošetřování nábytku povrchově dokončeného všemi druhy laků. Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na přípravku.
Změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady u dřevěných částí nábytku nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností dřeviny absorbovat dokončovací materiál.

Ostatní části nábytku

Prach z vyplétaných částí odstraňte pomocí vysavače a čistěte vlhkým hadříkem. Kovové a plastové části nábytku čistěte vodou se saponáty, po vyčištění ihned vysušte a vyleštěte měkkým hadříkem. Při větším znečištění použijte čistící přípravek určený pro kov nebo plast. Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na přípravku.

Upozornění

Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte jako s odpadem, to znamená předejte oprávněné osobě, která zajistí jeho ekologickou likvidaci.

Prosíme Vás, aby jste dodržovali pokyny a doporučení obsažené v tomto návodu, v opačném případě neručíme za eventuelní škody vzniklé neodborným používáním a neodbornou manipulací s nábytkem.

Nábytek ke stolování - interiér

Použití a charakter nábytku

Nábytek je určen pro standardní podmínky stolování v interiéru a jiný způsob užívání, jako pokládání nevhodných předmětů, stoupání, klečení, nebo použití v exteriéru, může zapříčinit poškození výrobku, s možným následkem úrazu. Po stolovém plátu neposouvejte předměty s ostrými hranami a drsným povrchem, vyvarujte se nárazu tvrdých předmětů.

Nábytek je určen do interiéru s relativní vlhkostí vzduchu v rozmezí 40 – 60% při teplotě 18 – 24 stupňů Celsia. Relativní vlhkost prostředí pod 40% a nad 60% při běžné pokojové teplotě působí negativně na výrobek a může způsobit tvarovou deformaci dřevěných dílů.

Změna textury, drobné odchylky v barvě a přirozené růstové vady u dřevěných částí nábytku nejsou závadou, ale naopak dokladem přírodního charakteru dřeva. Barevné odlišnosti dřevěných částí jsou způsobeny rozdílnou schopností dřeviny absorbovat dokončovací materiál.

Ošetřování a udržování nábytku

Nábytek nevystavujte přímému působení vody, nadměrného tepla a slunečního záření. Přímým slunečním zářením dochází ke změně barevného odstínu dřevěných částí výrobku.
Prach z dřevěných částí nábytku odstraňte měkkou, čistou a suchou prachovkou. Při větším znečištění použijte čistící prostředek určený k ošetřování nábytku povrchově dokončeného všemi druhy laků. Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na přípravku.

Kovové a plastové části nábytku čistěte vodou se saponáty, skleněné části běžnými čisticími prostředky na sklo. Po vyčištění ihned vysušte a vyleštěte měkkým hadříkem. Při větším znečištění použijte čistící přípravek určený pro kov, plast nebo sklo. Při jeho použití postupujte přesně podle návodu, který je uveden na přípravku.

Všechny vruty a šrouby Vám doporučujeme v prvních šedesáti dnech užívání nábytku dotáhnout. Jejich následnou pravidelnou kontrolou a dotahováním docílíte zvýšené životnosti a celkové pevnosti nábytku. Zvýšená vůle ve spojích může způsobit nadměrné namáhání dílů nábytku a může vést k poškození nábytku.

Montáž nábytku

Při montáži nábytku postupujte přesně dle Montážního návodu. Montáž provádějte na čisté měkké podložce, aby nedošlo k poškození nábytku, především stolového plátu.

Upozornění

U rozkládacích stolů může vlivem působení UV záření a oxidačních reakcí laku dojít k částečné odlišné změně barevného odstínu stolového plátu a vkládacích stolových desek, které jsou uloženy pod plátem nebo mimo stůl. Po skončení životnosti nábytku s ním nakládejte jako s odpadem, to znamená předejte oprávněné osobě, která zajistí jeho ekologickou likvidaci.

Prosíme Vás, aby jste dodržovali pokyny a doporučení obsažené v tomto návodu, v opačném případě neručíme za eventuelní škody vzniklé neodborným používáním a neodbornou manipulací s nábytkem.